Scouting Willibrordes Gemert: Da's Pa's Leven!

Welkom op de website van Scouting Gemert

Nieuws

Scouting Willibrordus Gemert verwerkt de persoonsgegevens van haar leden.
Via deze pagina wordt u op een duidelijke en transparante wijze geīnformeerd over de wijze waarop wij bij Scouting Willibrordus Gemert met privacy omgaan.
Daarnaast heeft Scouting Nederland een privacystatement . Deze is op de website van Scouting Nederland te raadplegen.

Inschrijfformulieren

Bij het aanmelden krijgen nieuwe leden een inschrijfformulier waarop de persoonsgegevens moeten worden ingevuld.
De informatie op dit formulier wordt door de gegevensbeheerder ingevoerd in Scouts Online, het administratieve systeem van Scouting Nederland.

Bestuur en leiding hebben toegang tot de digitale gegevens in Scouts Online.
De exacte toegangsrechten zijn functie- en/of persoonsgebonden.
Elk lid heeft sowieso toegang tot zijn of haar eigen persoonsgegevens via Scouts Online.

De papieren versie van de inschrijfformulieren wordt fysiek bij de gegevensbeheerder bewaard.
Na afmelding van een lid wordt deze papieren versie vernietigd.
De informatie op Scouts Online blijft raadpleegbaar onder de groep ‘oud leden’.

Persoonsgegevens worden nooit bewaard of gepubliceerd op de website van Scouting Willibrordus Gemert.
Er worden geen persoonsgegevens buiten onze scoutingorganisatie verwerkt.

Kampformulieren

De deelnemers aan het zomerkamp leveren voorafgaand een kampformulier in met persoonlijke gegevens.
Eventuele wijzigingen in de persoonsgegevens worden verwerkt in Scouts Online zodat deze actueel blijft.
De kampformulieren worden meegenomen op het zomerkamp zodat ze makkelijk te raadplegen zijn.
Na afloop van het zomerkamp worden deze kampformulieren vernietigd.

E-mailadressen

De e-mailadressen van leden worden voor de volgende activiteiten gebruikt:

  • Informeren van de leden over speltak - specifieke zaken door het leidingsteam.
  • Informeren van de leden over groepsbrede activiteiten zoals het groepsweekend.
  • Versturen van de groepsbrede digitale nieuwsbrief.  

Overige

  • Speltakken mogen beschikken over een hardcopy van de noodzakelijke ledeninformatie zodat ze tijdens de speltakbijeenkomsten snel bij de juiste informatie kunnen.
  • Telefoonnummers kunnen worden gebruikt om leden en/of ouders te benaderen voor specifieke  doeleinden.
  • Tijdens de scoutingactiviteiten kunnen foto’s worden gemaakt, deze worden gebruikt voor scoutingactiviteiten en publicatiedoeleinden. Op het inschrijfformulier kunnen leden en ouders aangeven of ze hier bezwaar tegen hebben.

Scouting Willibrordus Gemert, 23 mei 2018

 

 

 

 

 

Scouting Willibrordus Gemert | De Hoef 22 | 5421 ZK Gemert | Zygo.nl